Adventsfika

2008 december Glögg och kaffe njöt ett tjugotal Uddenvänner på Fredsgatan 3. Alla hade något att berätta. Ett föredrag om Luleå järnvägsstation avslutade mötet.