Informationsmöte om höghus

Informationsmötet om detaljplanen för Svanen 4 – med det gula hyreshuset vid Repslagargatan – genomfördes den 3 sept.

Det blev ett bra möte. Rikard Paulsson från Lulebo, Gunilla Selin och Anna Karin Lidén från Plankontoret, Mikael Sundvall och en kvinnlig medarbetare från Tekniska kontoret samt Anders Bylund som jobbar med framtidsvisionen för Luleå, berättade och svarade på frågor. Tack för det!

15 intresserade kom. De flesta hade invändningar mot den nya detaljplanen och tyckte att det inte passar in i stadsbilden att ha ett så högt hus som nu planeras på Gültzauudden. Även problem med trafiken på Udden diskuterades. Förhoppningsvis kommer kommunens åtgärdsförslag under hösten.