PLANER FÖR UDDEN

Möte med Gültzauuddens Vänner på Café Glimten 23/9 2013
KOMMUNENS PLANER

Malin Jansson Landskapsarkitekt, Park & Natur, Tekniska förvaltningen Johan Eriksson Landskapsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret Anna-Marita Johansson Parkmästare, Park & Natur, Tekniska förvaltningen

Gültzau-udden är världens centrum! Och i allas hjärtan!
Med underbara bilder och stadig röst gjordes detta klart av Malin.
Allt tydligare blev att hon valt det lättaste av alla tal som retoriken känner – tacktalet! Hon formulerade vårt tack att Udden är vårt hem, att generationer mödat sig att skapa Udden.
Och att god vilja, stora kunskaper och väldiga resurser finns i Luleå Kommun.
Här är hennes fina bildspel – we.tl/yTnQmTFLTE . Förstora gärna upp bilden med många aspekter på Udden!

Och inte behövde Malin hålla försvarstal för allt ogjort. Det stängda rådhuset, det obefintliga kallbadhuset, de lika obefintliga p-automaterna och på stigen ställvis inga lampor, mm. Hon hade sakliga kommentarer istället.
Många frågor togs upp, älskvärt och engagerat av Lennart K, Nils R, Signar H, och av Putte K (vår outtröttlige utbärare av GVs program).
Vi kände alla att kommunens företrädare gärna vill lyssna på oss. Och att vi har framtiden för oss! Vi 26 deltagare, 1-88 år gamla, boende på Udden sedan 69 år eller 5 veckor!
Och Bernt-Arne lovade återkomma med ett upprop om parkerandet på Udden.

Vill jag minnas / Leo Hassler

PS det är möjligt att länken endast är tillgänglig under en begränsad tid så det kanske är bäst att att ladda ner den ganska snart.

SURSTRÖMMINGEN

SURSTRÖMMINGSFEST
på Rådhuset, onsdag 28 aug – vilken trivsam fest med Anita * 2, Elisabeth *2, Ulla *2. Birgit och mig, Eva, Stig, Ingemar, Irina, Kenneth, Lena, Jan, Nils, Staffan, Inger, och Kurt!
Solnedgången, fiskarna, glada tal, solosång och snapsvisor…
Vem kom på den goda idén?
Kanske Elisabeth, som fick allt att fungera.

Varm hälsning

Leo,
som du säkert känner till har jag och min hustru flyttat från Udden. Numera är det Haparanda (boende för oss båda och jobb för min hustru som kulturchef) och Uppsala (jobb för mig) som gäller för oss. För mig innebär det att 12 år som uddenbo är ett avslutat kapitel. Det har varit år av mestadels ljusa minnen och det kommer alltid att finnas en särskild plats i mitt hjärta för Udden och alla fina karaktärer som befolkar denna Luleås pärla till stadsdel. Speciellt kul är att det idag finns många barnfamiljer i kvarteren och att vi kunde överlåta vårt hus på till en barnfamilj.

Jag vill rikta ett kollektivt tack till Udden som visat sig från sin finaste sida många gånger, ett tack till människorna och till alla möten som jag har fått ta del av under mina 12 år på Udden och ett tack till Christian Gültzaus vänförening som värnar om den vackraste av stadsdelar som finns i Luleå.

På återseende på ett eller annat sätt
Bästa hälsningar
Peter Waara
Professor i sociologi, utbildningsvetenskap, dekanus