Varm hälsning

Leo,
som du säkert känner till har jag och min hustru flyttat från Udden. Numera är det Haparanda (boende för oss båda och jobb för min hustru som kulturchef) och Uppsala (jobb för mig) som gäller för oss. För mig innebär det att 12 år som uddenbo är ett avslutat kapitel. Det har varit år av mestadels ljusa minnen och det kommer alltid att finnas en särskild plats i mitt hjärta för Udden och alla fina karaktärer som befolkar denna Luleås pärla till stadsdel. Speciellt kul är att det idag finns många barnfamiljer i kvarteren och att vi kunde överlåta vårt hus på till en barnfamilj.

Jag vill rikta ett kollektivt tack till Udden som visat sig från sin finaste sida många gånger, ett tack till människorna och till alla möten som jag har fått ta del av under mina 12 år på Udden och ett tack till Christian Gültzaus vänförening som värnar om den vackraste av stadsdelar som finns i Luleå.

På återseende på ett eller annat sätt
Bästa hälsningar
Peter Waara
Professor i sociologi, utbildningsvetenskap, dekanus