Vi går vidare!

Årsmötet samlade 24 glada deltagare. Pizza och drycker inledde.

Tim Linhart visade planer på amfiteater av sten med större konserthall av is, nästa år.

Emma Aludden berättade om framtidsplaner i kommunen. Livliga diskussioner.

Ny styrelse valdes: Leo Hassler (ordf), Sievert och Magnus Kjellgren, Karl Petersen (nyval), Nils Rinander, Staffan Syk, Lena Abrahamson samt Sivert Kjellgren. Riitta Kankaanranta (suppleant.

Och alla välkomna till nästa möte i studiecirkeln hos Signar Hammargren måndag 4 april kl 1900- det blir säkert lika trivsamt som alltid. Och gott öl.