Bevara ängen och kälkbacken!

Kommunledningen vill bygga bostäder där barn och vuxna leker, åker kälke och kana, umgås, spelar boll.
Låt oss göra ett medborgarförslag att kommunen ändrar översiktsplanen för kvarteret Svanen, så att det bevaras som park för framtiden.
Läs gårdagens NK och NSD och mejla omgående mig om Du vill skriva på medborgarförslaget. / Leo Hassler, ordförande i Gültzaus Vänner,leo@doktorerna-hassler.se