Rådhuset välkomnar

Sommaröppet med kaffe och kanske lunch, snart kommer anslag upp.
Och vår förening, framförallt studiecirkeln, planerar för framtiden – bevara rådhuset, fira Luleås 400 årsdag mm. Glad sommar önskar vi /Leo Hassler, ordf