BYGGA PÅ UDDEN?

Luleå kommun föreslår exploatering av markområdet nedanför Vängåvan.
Vid samråd med intresserade 24/9 efterfrågade Johan Levol, vd i MAF fastigheter, deltagarnas önskemål. MAFs planer redovisades ej.
Nytt möte utlystes till 4/10 kl 1900 på Kungsfågeln. Alla är välkomna, framhöll Johan L., anmälan görs till
http://maf-fastigheter.se/index.html.

Uddenbon Ola Taube fick applåder för sin förhoppning att de aktuella grönytorna bevaras till glädje inte bara för honom, som granne, utan för hela Luleå centrum.
/Leo Hassler, ordf Gültzaus Vänner

Exploatera ? Bevara ?

MAF INFORMERAR

Lördag 24/9 14.00 – 16.00 i Kv. Kungsfågelns skolmatsal. (Gymnasiebyn)

Information finns och anmälan sker på MAF Fastigheters hemsida.
http://www.maf-fastigheter.se/

-Vi ser en stor potential i utvecklingsområdet. Vi vill att höstens arbete resulterar i ett förtätningsförslag som utgår från platsens förutsättningar och tar hänsyn till kringliggande kultur samt naturvärden och gör hela området mer attraktivt för såväl besökare som boende, säger Johan Levol, VD på MAF fastigheter AB.