BYGGA PÅ UDDEN?

Ur anteckningar från Gültzaus vänners styrelsemöte 161008

Ev nybyggnad
Birgit och Leo rapporterade från de två första möten som MAF arrangerar angående tilltänkt nybyggnad mellan Repslagargatan och båthamnen. Det var 20-30 deltagare på första mötet, några ”här skulle man kunna bo” och resten Uddenbor. Mötet var förberett med kartor och modeller. MAF var mest intresserade av att få in synpunkter.

Ola Taube framförde på ett MAF-möte att för lite hänsyn till byggnadskulturen på detta område verkar tas trots att det finns många regler för byggandet på Udden.

Båthamnsföreningen äger det inhägnade området och har tillgång till den mark som nu används för båtuppläggning (ägs av kommunen). Det verkar som detta område inte är aktuellt för byggande.

I en av grupperna på andra mötet kom de fram till att ett höghus nära Repslagargatan nog är det som stör minst.

Gymnasiets gymnastiklärare använder det aktuella grönområdet. Kanske kan någon journalist vara intresserad?? Birgit tar kontakt med Per Öbom på Kuriren.

Vi bör uppmärksamma kommunen på de slutsatser som Helen Brunnström skrivit i ”Kulturmiljöanalys Gültzauudden.

Vi borde ta kontakt med kommunens miljöförvaltning angående luftföroreningarna som genereras av byggandet av nya bostäder och kontor på centrumhalvön. Det behövs en konsekvensanalys före nya byggen planeras.

Nästa möte tisdag 8 nov kl 19.00 hos Nils.