Valborg 2017

På Gültzauuddens norra sida.
Barnbrasa för grillning av medhavd korv tänds kl.19.00
Stora brasan tänds kl. 21.30. 
Odet till Udden, vårtal och allsång. Välkomna! /Gültzaus vänner /Styrelsen

Dra ditt ris, julgranar och annat rent och brännbart virke till brasan!. Platsen är utmärkt med julgran. Inget får bara lämnas på kommunens park mark.
Vi vädjar också om rent virke till grillbrasan, lastpallar och liknande, det lämnas vid stranden.
    Dagen före, lördag 29/4, 1300, träffas alla som kan vid brasplatsen, för att färdigställa brasorna.