Udden ändå vackrare

Nu börjar Luleå Kommun att röja sly på vår Udde.

Och glada minnen finns från Valborg – blött men brasa, sång, tal, cirka 100 deltagare.
Särskilt tack till Signar, Stig!

Leo Hassler