Höstmöte

Vi samlas på Pepperoni söndag 9 december kl 18 för ett medlemsmöte, träffa trevliga grannar och att äta en bit mat tillsammans. Kostnad: 150 kr per person (pizza), betalas på plats. Vin till självkostnadspris kommer att finnas.

Preliminär agenda:

  • Jubileumsskriften – inbjudan att komma in med bidrag.
  • Hur går det med Rådhusets bevarande?
  • Övrig rapportering från vår studiecirkel – och planering inför jubileumsåret 2021 då Luleå stad firar 400 år och vår förening 25 år. Nya arbetsgrupper?
  • Pulkarace annandag jul – och andra kommande aktiviteter. Önskemål och idéer
  • Övriga frågor (medlemsavgift 2019?)

Alla är välkomna!

Anmäl dig till mötet senast 2 december till Lena Abrahamsson, lena.abrahamsson@ltu.se.

Vill du veta mer? Kanske bli medlem?

Om du inte är medlem i föreningen är du mycket välkommen i alla fall. Mer information om föreningen och hur du blir medlem hittar du här på på Gültzaus vänners hemsida. Det går också bra att fråga någon i styrelsen.