Jubileumsskriften – inbjudan att skriva ett bidrag

År 2021 firar Luleå stad 400 år! Samma år firar föreningen Gültzaus vänner25 år. Detta vill vi fira genom att ge ut en skrift om liv, historia och kultur på Gültzauudden – i nutid och dåtid. Skriften ska inne­hålla en blandning av kåserier, berättande texter, faktarutor och bilder. Nu behöver vi din hjälp!

Inbjudan att skriva ett bidrag

Börja med att skicka in till oss vad du vill bidra med. Vi vill ha in din idé senast januari 2019. Det kan vara ett förslag på artikel eller berättelse som du vill skriva. Eller idéer på innehåll och material till skriften (minnen, dokumentation, foton, bilder och fakta). Posta eller mejla ditt förslag eller ring eller kom förbi till någon i redaktionsgruppen.

Tidplan

För att skriften måste vara färdig i tid behöver vi ditt färdiga manus i januari 2020.

Format

Skriften kommer att omfatta ca 64 sidor och ha en ungefär jämn fördelning mellan texter och bilder. En artikel omfattar t.ex. 4000 tecken. Även längre artiklar är välkomna för en sammanfattning i skriften – och publicering i en web-baserad version av skriften (troligen här Gültzaudden jubileumsskrift inbjudan 2018-10-08Gültzaus vänners hemsida).

Redaktionsgrupp

  • Lena Abrahamsson, Fredsgatan 1, lena.abrahamsson@ltu.se, 070–359 21 07
  • Lennart Klang, Vattugatan 14, lennart@landskapsarkeologerna.se, 070–694 51 97
  • Karl Petersen, Bryggargatan 6A, info@ordfirman.se, 070–605 13 19

Gültzaudden jubileumsskrift inbjudan 2018-10-08