Pulka-tävling på annandag jul

Välkommen på traditionsenlig pulkatävling på annandag jul!

Plats: Älvgatan, Gültzauudden.
TId: kl 11 annandag jul 26/12.
Vad: Rolig tävling, korv och saft!
Alla är välkomna, både barn och vuxna!