Valborg 2017

På Gültzauuddens norra sida.
Barnbrasa för grillning av medhavd korv tänds kl.19.00
Stora brasan tänds kl. 21.30. 
Odet till Udden, vårtal och allsång. Välkomna! /Gültzaus vänner /Styrelsen

Dra ditt ris, julgranar och annat rent och brännbart virke till brasan!. Platsen är utmärkt med julgran. Inget får bara lämnas på kommunens park mark.
Vi vädjar också om rent virke till grillbrasan, lastpallar och liknande, det lämnas vid stranden.
    Dagen före, lördag 29/4, 1300, träffas alla som kan vid brasplatsen, för att färdigställa brasorna.

 

Mysigt möte med glada grannar

Årsmötet, med 32 medlemmar, blev så trivsamt som någonsin. Dessutom deklamerade jag en dikt, som mottogs med sådana applåder att jag aldrig hann till slutet.

Om framtiden för Udden, vårt paradis, talade både Signar Hammargren och Lennart Klang. Och alla hälsades välkomna till studiecirkeln – se mötesprogrammet.

Nya styrelsen har jag lagt in på hemsidan, som numera är min enda och stora uppgift! /Leo Hassler

TRÄFFA TREVLIGA GRANNAR

GÜLTZAUS VÄNNER INBJUDER

Söndag 26/2 2017 klockan 1800

Restaurang Pepperoni, Udden

Anmäl Dig gärna direkt och senast fredag 24 februari till Leo@Doktorerna-Hassler.se

PROGRAM

1800       Pizza . Pris 90 kronor. Öl och vin bjuds av anonym medlem.

1845       Det skall vi fira Rådhuset på Udden, 100 år, förmodligen Sveriges äldsta rådhuskopia; Luleå stad 400 år; Gültzaus Vänners stundande 25-årsjubileum

Liten rapport från pågående studiecirkel. Lennart Klang och Signar Hammargren berättar  och välkomnar inlägg.

1930       Årsmöte  2000 Slut

HÄNT SEDAN FÖRRA ÅRSMÖTET    Valborg, adventskaffe, trivsamma styrelsemöten. Studiecirkel, med hembryggt öl hos Signar Hammargren, om Uddens historia, rådhuskopian, firande av Luleå 400 år.

Hotande exploatering av parkmarken vid Vängåvan har föranlett många möten och kontakter med tidningar, TV, kommunens tjänstemän, politiker och MAF-FASTIGHETER, som av kommunen beviljats markanvisning.

 

 

HÄRNÄST     Vår förenings strävan fortsätter – att parken förblir tillgänglig som en oas för hela centrala Luleå, enligt kommunens områdesrekommendation, antagen av kommunfullmäktige 27 maj 2013.

Studiecirkeln fortsätter tisdagar 1900-2100 hos Signar Hammargren, Tjärhovsgatan 16, s.v.hammargren@telia.com,

Valborgsfirande på Uddens norra kust. Klockan 1900 barnbrasa med grillning, 2130 vuxenbrasa med sång och tal.

STYRELSE Att förnya vid årsmötet: Leo Hassler, 070-693 0373, ordförande, Magnus Kjellgren, 073-814 58 04; Nils Rinander, 0920-25 88 00; Staffan Syk, 0920-203434; Sivert Kjellgren 070-6552234, Karl Petersen info@ordfirman.se, Lena Abrahamsson 070-3592107

Medlem i Gültzaus Vänner blir Du lätt! Anmäl Dig till Leo@Doktorerna-Hassler.se. Så får Du föreningens utskick. Varmt välkommen! /Leo Hassler, ordförande