Gårdsvandring

Gårdsvandring lördagen 2 oktober lockade 20 deltagare till Fredsgatan. I nummer 14 öppnade och berättade familjen Kjellgren, i nummer 10 Josefssons, i nummer 2 Överbys. I nummer 3 avslutades med kaffe hos Hasslers. Så god stämning hela vandringen! Alla hade något att berätta. Så enkelt att ordna och helt i föreningens inriktning – att skapa gemenskap och kunskaper om vår kära Udde. /Leo Hassler