TRÄFFA TREVLIGA GRANNAR

GÜLTZAUS VÄNNER INBJUDER

Söndag 26/2 2017 klockan 1800

Restaurang Pepperoni, Udden

Anmäl Dig gärna direkt och senast fredag 24 februari till Leo@Doktorerna-Hassler.se

PROGRAM

1800       Pizza . Pris 90 kronor. Öl och vin bjuds av anonym medlem.

1845       Det skall vi fira Rådhuset på Udden, 100 år, förmodligen Sveriges äldsta rådhuskopia; Luleå stad 400 år; Gültzaus Vänners stundande 25-årsjubileum

Liten rapport från pågående studiecirkel. Lennart Klang och Signar Hammargren berättar  och välkomnar inlägg.

1930       Årsmöte  2000 Slut

HÄNT SEDAN FÖRRA ÅRSMÖTET    Valborg, adventskaffe, trivsamma styrelsemöten. Studiecirkel, med hembryggt öl hos Signar Hammargren, om Uddens historia, rådhuskopian, firande av Luleå 400 år.

Hotande exploatering av parkmarken vid Vängåvan har föranlett många möten och kontakter med tidningar, TV, kommunens tjänstemän, politiker och MAF-FASTIGHETER, som av kommunen beviljats markanvisning.

 

 

HÄRNÄST     Vår förenings strävan fortsätter – att parken förblir tillgänglig som en oas för hela centrala Luleå, enligt kommunens områdesrekommendation, antagen av kommunfullmäktige 27 maj 2013.

Studiecirkeln fortsätter tisdagar 1900-2100 hos Signar Hammargren, Tjärhovsgatan 16, s.v.hammargren@telia.com,

Valborgsfirande på Uddens norra kust. Klockan 1900 barnbrasa med grillning, 2130 vuxenbrasa med sång och tal.

STYRELSE Att förnya vid årsmötet: Leo Hassler, 070-693 0373, ordförande, Magnus Kjellgren, 073-814 58 04; Nils Rinander, 0920-25 88 00; Staffan Syk, 0920-203434; Sivert Kjellgren 070-6552234, Karl Petersen info@ordfirman.se, Lena Abrahamsson 070-3592107

Medlem i Gültzaus Vänner blir Du lätt! Anmäl Dig till Leo@Doktorerna-Hassler.se. Så får Du föreningens utskick. Varmt välkommen! /Leo Hassler, ordförande

Advents-kaffe

Föreningen Gültzaus Vänner inbjuder även 2016 till

Adventskaffe med glögg,kaffe, julmust och pepparkakor, pyssel, bokbord och barndomsminnen från Udden.

Söndagen den 11 december kl: 14.00 – 16.00 hos Birgit och Leo Hassler, Fredsgatan 3.
Föranmälan senast fredag 9 december till
Birgit@doktorerna-hassler.se eller 070-582 85 16

BYGGA PÅ UDDEN?

Ur anteckningar från Gültzaus vänners styrelsemöte 161008

Ev nybyggnad
Birgit och Leo rapporterade från de två första möten som MAF arrangerar angående tilltänkt nybyggnad mellan Repslagargatan och båthamnen. Det var 20-30 deltagare på första mötet, några ”här skulle man kunna bo” och resten Uddenbor. Mötet var förberett med kartor och modeller. MAF var mest intresserade av att få in synpunkter.

Ola Taube framförde på ett MAF-möte att för lite hänsyn till byggnadskulturen på detta område verkar tas trots att det finns många regler för byggandet på Udden.

Båthamnsföreningen äger det inhägnade området och har tillgång till den mark som nu används för båtuppläggning (ägs av kommunen). Det verkar som detta område inte är aktuellt för byggande.

I en av grupperna på andra mötet kom de fram till att ett höghus nära Repslagargatan nog är det som stör minst.

Gymnasiets gymnastiklärare använder det aktuella grönområdet. Kanske kan någon journalist vara intresserad?? Birgit tar kontakt med Per Öbom på Kuriren.

Vi bör uppmärksamma kommunen på de slutsatser som Helen Brunnström skrivit i ”Kulturmiljöanalys Gültzauudden.

Vi borde ta kontakt med kommunens miljöförvaltning angående luftföroreningarna som genereras av byggandet av nya bostäder och kontor på centrumhalvön. Det behövs en konsekvensanalys före nya byggen planeras.

Nästa möte tisdag 8 nov kl 19.00 hos Nils.

BYGGA PÅ UDDEN?

Luleå kommun föreslår exploatering av markområdet nedanför Vängåvan.
Vid samråd med intresserade 24/9 efterfrågade Johan Levol, vd i MAF fastigheter, deltagarnas önskemål. MAFs planer redovisades ej.
Nytt möte utlystes till 4/10 kl 1900 på Kungsfågeln. Alla är välkomna, framhöll Johan L., anmälan görs till
http://maf-fastigheter.se/index.html.

Uddenbon Ola Taube fick applåder för sin förhoppning att de aktuella grönytorna bevaras till glädje inte bara för honom, som granne, utan för hela Luleå centrum.
/Leo Hassler, ordf Gültzaus Vänner

Exploatera ? Bevara ?

MAF INFORMERAR

Lördag 24/9 14.00 – 16.00 i Kv. Kungsfågelns skolmatsal. (Gymnasiebyn)

Information finns och anmälan sker på MAF Fastigheters hemsida.
http://www.maf-fastigheter.se/

-Vi ser en stor potential i utvecklingsområdet. Vi vill att höstens arbete resulterar i ett förtätningsförslag som utgår från platsens förutsättningar och tar hänsyn till kringliggande kultur samt naturvärden och gör hela området mer attraktivt för såväl besökare som boende, säger Johan Levol, VD på MAF fastigheter AB.

Mejla mig!

Kära medlemmar i Gültzaus Vänner – mejla Era mejladresser till mig!
leo@doktorerna-hassler.se
De har nämligen försvunnit ur min dator. /Leo Hassler, ordf