Advents-kaffe

Föreningen Gültzaus Vänner inbjuder även 2016 till

Adventskaffe med glögg,kaffe, julmust och pepparkakor, pyssel, bokbord och barndomsminnen från Udden.

Söndagen den 11 december kl: 14.00 – 16.00 hos Birgit och Leo Hassler, Fredsgatan 3.
Föranmälan senast fredag 9 december till
Birgit@doktorerna-hassler.se eller 070-582 85 16

BYGGA PÅ UDDEN?

Ur anteckningar från Gültzaus vänners styrelsemöte 161008

Ev nybyggnad
Birgit och Leo rapporterade från de två första möten som MAF arrangerar angående tilltänkt nybyggnad mellan Repslagargatan och båthamnen. Det var 20-30 deltagare på första mötet, några ”här skulle man kunna bo” och resten Uddenbor. Mötet var förberett med kartor och modeller. MAF var mest intresserade av att få in synpunkter.

Ola Taube framförde på ett MAF-möte att för lite hänsyn till byggnadskulturen på detta område verkar tas trots att det finns många regler för byggandet på Udden.

Båthamnsföreningen äger det inhägnade området och har tillgång till den mark som nu används för båtuppläggning (ägs av kommunen). Det verkar som detta område inte är aktuellt för byggande.

I en av grupperna på andra mötet kom de fram till att ett höghus nära Repslagargatan nog är det som stör minst.

Gymnasiets gymnastiklärare använder det aktuella grönområdet. Kanske kan någon journalist vara intresserad?? Birgit tar kontakt med Per Öbom på Kuriren.

Vi bör uppmärksamma kommunen på de slutsatser som Helen Brunnström skrivit i ”Kulturmiljöanalys Gültzauudden.

Vi borde ta kontakt med kommunens miljöförvaltning angående luftföroreningarna som genereras av byggandet av nya bostäder och kontor på centrumhalvön. Det behövs en konsekvensanalys före nya byggen planeras.

Nästa möte tisdag 8 nov kl 19.00 hos Nils.

BYGGA PÅ UDDEN?

Luleå kommun föreslår exploatering av markområdet nedanför Vängåvan.
Vid samråd med intresserade 24/9 efterfrågade Johan Levol, vd i MAF fastigheter, deltagarnas önskemål. MAFs planer redovisades ej.
Nytt möte utlystes till 4/10 kl 1900 på Kungsfågeln. Alla är välkomna, framhöll Johan L., anmälan görs till
http://maf-fastigheter.se/index.html.

Uddenbon Ola Taube fick applåder för sin förhoppning att de aktuella grönytorna bevaras till glädje inte bara för honom, som granne, utan för hela Luleå centrum.
/Leo Hassler, ordf Gültzaus Vänner

Exploatera ? Bevara ?

MAF INFORMERAR

Lördag 24/9 14.00 – 16.00 i Kv. Kungsfågelns skolmatsal. (Gymnasiebyn)

Information finns och anmälan sker på MAF Fastigheters hemsida.
http://www.maf-fastigheter.se/

-Vi ser en stor potential i utvecklingsområdet. Vi vill att höstens arbete resulterar i ett förtätningsförslag som utgår från platsens förutsättningar och tar hänsyn till kringliggande kultur samt naturvärden och gör hela området mer attraktivt för såväl besökare som boende, säger Johan Levol, VD på MAF fastigheter AB.

Mejla mig!

Kära medlemmar i Gültzaus Vänner – mejla Era mejladresser till mig!
leo@doktorerna-hassler.se
De har nämligen försvunnit ur min dator. /Leo Hassler, ordf

Rådhuset välkomnar

Sommaröppet med kaffe och kanske lunch, snart kommer anslag upp.
Och vår förening, framförallt studiecirkeln, planerar för framtiden – bevara rådhuset, fira Luleås 400 årsdag mm. Glad sommar önskar vi /Leo Hassler, ordf